สเตฟาน รูโซ
กงสุลกิตติมศักดิ์สาธารณรัฐฝรั่งเศส ณ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

ประกาศกระทรวงการต่างประเทศ เรื่อง การแต่งตั้งกงสุลกิตติมศักดิ์สาธารณรัฐฝรั่งเศส ณ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

10/205 ซอยหมู่บ้านหัวนา
ตำบลหนองแก อำเภอหัวหิน
จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 77110

โทร 080 598 4420

Google Maps